Geotermální tepelné čerpadlo


geotermální energiePROČ ZVOLIT GEOTERMÁLNÍ TEPELNÉ ČERPADLO?

V zimě je i na nejchladnějších místech k dispozici geotermální teplo, které si v hloubce větší než 15 m udržuje téměř konstantní teplotu 10 °C. Toto geotermální teplo je bezplatným energetickým zdrojem, na který je naše tepelné čerpadlo schopné se připojit, přivést jej do vašeho domova a kromě vytápění zajistit i ohřev teplé užitkové vody. I v nejchladnějších podmínkách tak uspoříte obrovské náklady. 

geotermální tepelné čerpadlo

Výhody

VYTÁPĚNÍ OPTIMALIZOVANÉ PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ

Naše vysoce účinná technologie invertoru dokázala, v porovnání s klasickými geotermálními tepelnými čerpadly se systémem zapínání a vypínání, uspořit až o 20 % více energie.
V našem systému:

  • Solanka, tedy směs vody a nemrznoucího přípravku, která funguje jako teplonosné médium mezi zemí a tepelným čerpadlem, je udržována při vyšší stabilní teplotě, čímž se omezují nároky na spotřebu energie tepelného čerpadla.
  • Pomocný efekt invertorového kompresoru minimalizuje použití elektrického topného tělesa, což vede ke snížení spotřeby energie.
  • Vysoké provozní účinnosti invertorového kompresoru se dosahuje při částečném zatížení. Pro více než 90 % celkového výkonu vytápění není nutný plný výkon jednotky, spotřeba energie je snížena na minimum. 

To vše vede ke snížení provozních nákladů a k rychlejší návratnosti investice. 

TICHÝ CHOD

Účinná izolace a moderní odpružení kompresoru udržují hladinu hluku na minimu. 
Kompresor jednotky přizpůsobuje své otáčky zatížení. Protože kompresor pracuje více než 90 % času při částečném zatížení, je hladina hluku významně omezena. 

SNADNÁ INSTALACE KOMPAKTNÍ A ELEGANTNÍ JEDNOTKY

kompaktní jednotka


  • Integrací expanzních nádob, bezpečnostních ventilů a filtrů dovnitř tepelného čerpadla je instalace mimořádně úhledná a čistá. 
  • Jednotka má malý půdorys a elegantní design, který přispívá ke splynutí jednotky s dalšími zařízeními v domácnosti. 
  • Aby se zkrátil čas potřebný na instalaci jednotky ve vašem domě, montujeme již v továrně na horní stranu modulu tepelného čerpadla zásobník teplé užitkové vody. 

JEDNODUCHÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Funkce termostatu: ovladač tepelného čerpadla může být umístěn do obytné místnosti a sloužit jako pokojový termostat. Systém automaticky přizpůsobuje teplotu vody v okruhu vytápění tak, aby bylo dosaženo požadované teploty v místnosti. Výsledkem je stabilní výkon a vyšší úroveň komfortu. 

dálkový ovladač