Hybridní tepelná čerpadla VZDUCH – VODA

Hybridní tepelná čerpadla v sobě kombinují tepelné čerpadlo Daikin vzduch/ voda a kondenzační techniku Rotex.Hybridní tepelná čerpadla
Jejich obrovskou výhodou je flexibilnost použití, i pro rekonstrukce starých objektů bez zateplení a výměny oken nebo pro objekty s velkou tepelnou ztrátou, kdy tepelné čerpadlo pokryje až 80% provozních nákladů a plynový kondenzační kotel dosahuje výkonu až 24kW. V tomto případě není nutné měnit otopnou soustavu,  jelikož zdroj dosahuje výstupní teploty vody až 80
°C .
Hybridní čerpadlo má zabudovanou inteligentní řídící jednotku, která je schopna po zadání aktuálních cen elektřiny a plynu sama vyhodnotit při jaké venkovní teplotě je stále ještě ekonomické provozovat tepelné čerpadlo a kdy naopak je již výhodnější přejít na plyn.

Výhody systému hybridních čerpadel:

  • Nižší pořizovací náklady.
  • Jednodušší montáž zařízení
  • Časově méně náročná instalace

 Nevýhody systému vzduch/voda:

  • Nižší COP vůči zemním čerpadlům
  • Vyšší náklady na servis
  • Hlukový vjem od venkovní jednotky