Podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení

Podlahové vytápění se řadí spolu se stěnovým a stropním vytápěním do skupiny velkoplošného vytápění.   Podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení
U velkoplošného vytápění tvoří otopnou plochu obvykle některá ze stěn ohraničujících vytápěný prostor - strop, stěna či podlaha.
Velkoplošné vytápění umožňuje sdílet teplo do vytápěného prostoru převážně sáláním.
Podíl tepelného toku sáláním u stropního vytápění je zhruba 80 %, u stěnového 65 % a u podlahového 55 %.

Jednoduše se dobře cítit v novostavbě i při rekonstrukci

Nový Roth ClimaComfort® panelový systém přeměňuje podlahu, stěny i strop ve vysoce účinné a rychle reagující energetické plochy pro vytápění i chlazení.
Roth tím nabízí deskový systém pro všechna použití. V protikladu ke všem stávajícím systémům zaručuje Roth ClimaComfort® panelový systém rovnoměrné sálání bez zbytečné cirkulace vzduchu. Podle celkové využité instalované plochy je možné systém použít k plnému klimatizování.
Tím vzniká například možnost v zimě vytápět přes podlahu a/nebo stěny a v létě chladit přes strop a /nebo stěny.
Vzniká tím možnost provést renovaci pomocí ClimaComfort panelového systému a zajistit tím komfortní klima v celém prostoru.

Nízká spotřeba energie a ideální kombinace s tepelnými čerpadly

Zvláště energiticky úsporná funkční varianta systému s výstupní teplotou do cca 35 °C je v kombinaci s tepelnými čerpadly. Potřeba energie pro vytápění/chlazení je přitom i při renovacích budov minimalizována.

kombinace s tepelnými čerpadly

Flexibilita při pokládání systémových desek i potrubí 

Systémová deska ClimaComfort panelového systému umožňuje optimální instalaci.
Systémové potrubí X-PERT S5®+  je jednoduše upevněno na podlahu, stěnu i strop. Pro otáčení potrubí jsou k dispozici hlavové kusy, které se snadno nastrčí do systémové desky. To umožňuje instalaci na zeď a zvláště na strop.
Suchý systém instalace zaručuje rychlou montáž (žádné vysychání) a vzájemně odsouhlasené komponenty zajišťují maximální reakční dobu ClimaComfort panelového systému.
ClimaComfort panel je možné přizpůsobit požadavku instalované plochy i případným stěnovým šikminám.
Rozměry systémové desky vycházejí ze sádrokartového standardu (625 x 1200 mm) a je možné je řezáním měnit.

Renovace místnost v místnosti“

ClimaComfort panely je možné při stěnové a stropní instalaci montovat na obvyklé nosné konstrukce. Při instalaci na zeď, která sousedí s vnější stěnou je možné stěnu doizolovat standardním izolačním materiálem.
ClimaComfort panelový systém se skládá z nosné EPS-desky, která je pevně propojena s hliníkovým tepelně vodivým plechem.
Tento slouží pro rovnoměrné a rychlé předávání energie pro vytápění a chlazení. 
Roth systém navrhl pro použití systémového potrubí Roth X-PERT S5®+ s průměrem 14 mm a 16 mm.