Tepelná čerpadla​​ VZDUCH VODA

Velkou předností  tepelných čerpadel vzduch/voda jsou nízké, dobře kalkulovatelné pořizovací náklady a časově nenáročná instalace, která zabere jen dva dny a můžete tepelným čerpadlem topit. Tepelné čerpadlo nevyžaduje žádné dodatečné povolení.

Systém vzduch - voda

Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch.

Vzduchová tepelná čerpadla zažívají v ČR obrovský vzestup a bezesporu za to mohou poměrně nizké pořizovací ceny, které stlačily svým příchodem na trh čerpadla s invertrovou technologijí.Tato čerpadla využívají frekvenční měnič, který reguluje výkon  od 30 do 100% . Od roku 2005, kdy vešla tato technologie v podvědomí, udělala obrovský pokrok a prakticky si vybudovala neotřesitelnou pozici v tomto odvětví. Dalším typem vzduchových čerpadel, který je již na trhu dlouhodobě a jejich vývoj jde také neustále dopředu, jsou vzduchová tepelná čerpadla s pevným jmenovitým výkonem tzv.ON/OFF čerpadla. Rozdíl je již patrný z předchozího popisu a jen nutno dodat, že invertrová čerpadla nepotřebují akumulační nádobu na rozdíl od ON/OFF systému, který tím eliminuje počet startů kompresoru.

Přehled tepelných čerpadel Vzduch/Voda: 

Invertorová technologie

 • Systém vzduch - voda

  split system - chladivová část je mezi venkovní a vnitřní jednotkou

 • monoblock - vše je ve venkovní jednotce, pouze regulátor je v objektu

 ON/OFFsystém

 • vnitřní instalace - celá technologie je v technické místnosti

 • venkovní instalace - stejně jako monoblock

 • duální provedení - venkovní a vnitřní jednotka je propojena potrubím s topnou vodou      

Tepelná čerpadla vzduch/voda je možno instalovat v domě nebo mimo dům. Instalace uvnitř vyžaduje vzduchové kanály pro přívod a odvádění venkovního vzduchu. Instalace ve venkovním prostoru zabere méně místa v technické místnosti.

Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu.
V dnešní době tato zařízení efektivně pracují do -15 °C. 

Kolísající a právě v topné sezóně nízká teplotní úroveň venkovního vzduchu poněkud nepatrně zvyšuje potřebu energie. Zajímavou a nákladově příznivou alternativou může být v budově využití bivalentního režimu. Provoz je většinou monoenergetický s výpočtovým bivalentním bodem mezi -5 až-10 °C. Přitom kryje tepelné čerpadlo cca 95 - 98 % celkové roční potřeby energie. Zbytek energie dodává otopnému systému většinou elektrické  těleso vestavěné ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla.

Výhody systému vzduch/voda:

 • Nižší pořizovací náklady cca od 150tis.Kč

 • Jednodušší montáž zařízení

 • Časově méně náročná instalace

Nevýhody systému vzduch/voda:

 • Nižší COP vůči zemním čerpadlům

 • Vyšší náklady na servis

 • Hlukový vjem od venkovní jednotky

 katalog tepelných čerpadel vzduch - voda Katalog tepelných čerpadel vzduch - voda (.pdf)

Vzduch/Voda invertrová technologie  Vzduch/Voda invertrová technologie (.pdf)