Tepelná čerpadla​​ ZEMĚ VODA

Nositelem tepla je jak už název říká země. Země akumuluje teplo z prostředí sezónně, tedy po delší časové období. To vede ke stabilní vysoké teplotě primárního zdroje tepla v průběhu celého roku a tím k vysokému topnému faktoru.

Teplo akumulované v zemině se využívá prostřednictvím zemního kolektoru tepla nebo zemního vrtu (sondy). V prvním případě se jedná o teplo, které je zemině dodáváno slunečním zářením v letním období a zemní kolektor je kladen do hloubky 1,2-1,5 m pod povrch.

Tepelná čerpadla ZEMĚ VODAVe druhém se jedná o teplo ze zemního jádra a sonda je hluboká až 150m. V obou případech je primárním okruhem speciální potrubí pro geotermální jímání tepla, které je naplněno nemrznoucí kapalinou na bázi lihu, glykolu nebo glycerínu (dle doporučení výrobce čerpadla). Primárním okruhem tedy proudí nemrznoucí kapalina, která přebírá teplotu okolní zeminy 6-8 °C a tu předá tepelnému čerpadlu pomocí výměníku tepla. Za pomocí kompresoru, expanzního ventilu a horkých par potom čerpadlo dokáže z této teploty docílit až 60ti°C na topné vodě.

Hlubinné vrty

 

To je velice zjednodušený princip pro rychlé pochopení funkce zemního tepelného čerpadla.

Za vším samozřejmě stojí celá řada složité elektroniky a množství mechanických součástek z těch nejušlechtilejších materiálů, aby bylo docíleno maximální účínnosti a životnosti tepelného čerpadla. Největší podíl na účinnosti čerpadla má typ použitého chladiva, které je nositelem tepla a každé chladivo se mění v horké páry při jiné teplotě a tlaku. Díky ekologickým normám EU nelze používat ta nejúčinější chladiva, jelikož při úniku mohou zanechat ekologickou stopu a výrobci tak stále hledají a zdokonalují typy a směsi chladiv, která tyto normy splňují a zároveň budou mít vysokou účinnost. Jak čas ukazuje, tak se jim to daří, protože stále se posouvají hodnoty COP směrem nahoru a díky tomu můžeme vytápět naše objekty levněji.

Systém země/voda – plošný kolektor


Výhody: 

 • Bezúdržbový a tichý systém
 • Vyšší COP než u vzduchových čerpadel-až 5,2 ( o 30% nišší prozní náklady)
 • Relativně nízké pořizovací náklady
 • Dlouhá životnost
 • Minimální náklady na servis
 • Není potřeba stavební povolení ani ohláška

  Nevýhody: 

 • Prostorová náročnost pozemku – 250-500m2
 • Znemožnění staveb na vysazování vzrostlých stromů na ploše kolektoru

 

Systém země/voda – vrt

Výhody: 

 • Bezúdržbový a tichý systém
 • Vyšší COP než u vzduchových čerpadel-až 5,2 ( o 30% nišší prozní náklady)
 • Minimum nároků na pozemek i velikost technické místnosti
 • Dlouhá životnost
 • Minimální náklady na servis

 Nevýhody: 

 • Vyšší prvotní investice
 • Stavební povolení pro vrt

 Systém země/voda – plošný kolektor ve vodní ploše

Výhody: 

 • Bezúdržbový a tichý systém
 • Nejvyšší COP ze všech typů zemních čerpadel
 • Relativně nízké pořizovací náklady
 • Dlouhá životnost
 • Minimální náklady na servis
 • Není potřeba stavební povolení ani ohláška pokud je vodní plocha ve vlastnictví

 Nevýhody: 

 • V případě že vlastníte vodní plochu s protékající vodou, tak žádné

 katalog tepelných čerpadel země - voda  Katalog tepelných čerpadel  ZEMĚ VODA (.pdf)